Buffalo Mountain

Buffalo Mountain

Granite, 2010, 5.5 ft H X 5.5 ft W X 4 ft D, $40,000, sold